صفحه اصلی > ارتباط با دبیرخانه همایش
.: ارتباط با دبیرخانه همایش

نشانی دبيرخانه علمی:

 قم - بلوار 15 خرداد، جنب آستان مقدس امامزاده احمد میانی (ع)، کوچه شهید میثمی (ره)، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، معاونت پژوهشی، دبیرخانه همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، تلفن: 37604070-025 داخلی 356، فکس: 37604056-025