صفحه اصلی > آیین نامه نگارش مقالات
.: آیین نامه نگارش مقالات

شيوه‌نامه نگارش و ارسال مقالات
مقالات ارسالي بايستي مطابق ساختار زير تدوين و ارسال گردند:
1. مقاله بايستي داراي ساختار زير باشد: عنوان مقاله، چکيدة مقاله، واژگان کليدي، مقدمه، مطالب اصلي مقاله، نتيجه‌گيري، پي‌نوشت (در صورت وجود يادداشت توضيحي)، فهرست منابع.
 
2. ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز و به شکل زير آورده شود:
 
1-2. منابع فارسی : (نام خانوادگی مولف، سال نشر، شمارة جلد، صفحه)؛ مثال: (طباطبایی، 1390، ج8، ص374). 
2-2. منابع لاتين: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال: (Plantinga,1998,p.71).
 
   - تکرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پيشين و... (Ibid,…) خودداري شود.
   - چنانچه از نويسنده‌اي در يك ‌سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکكديگر متمايز شوند.
 
3. تمام توضيحات اضافي و همچنين، معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات با عنوان «يادداشت‌ها»، در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌متني (بند1) خواهد بود).
 
4. در پايان مقاله (کتابنامه)، فهرست الفبايي منابع فارسي و لاتين به ‌طور جداگانه به ‌صورت زير ارائه شود:
 
كتاب: نام خانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ)، نام كتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمارۀ چاپ، جلد.
   مثال: طباطبایی، سید محمد حسین (1374)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمة محمدباقر موسوی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ 5، ج 4.
 
Nozick,Robert (1981),Philosophical Explanations,Oxford: Oxford University Press.
مقاله: نام‌ خانوادگي و نام نويسنده (سال انتشار)، «عنوانمقاله»، نام نشريه، شمارۀ نشريه.
   مثال: موحّد، ضياء (1376)، «تمايزات مبنايي منطق قديم و جديد»، فصل‌نامة مفيد، ش10.
Shapiro,Stewart (2002),"Incompleteness and Inconsistency",Mind,vol. 111.
5. چكيده‌اي حدّاكثر داراي 300 واژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقيق و مهم‌ترين نتايج و فهرستي از واژگان کليدي (حدّاكثر 10 واژه)، به‌ طور جداگانه ضمية مقاله شود.
 
اندازه و نوع قلم‌ها بايستي مطابق جدول ذيل تنظيم شوند:
اندازه قلم
نام قلم
موقعيت استفاده
14
B Traffic Bold
عنوان مقاله
11
B Lotus
چکيده و کلمات کليدی
12
B Lotus
متن
12
B Lotus Bold
عناوين بخش‌ها
 
- اندازه صفحات بايد برابر A4 و حدود بالا، پايين، چپ و راست صفحات به ترتيب برابر با 2 ، 5/2 ، 2 و 2 سانتی‌متر انتخاب شود.
- برای قلم لاتين همواره از Times New Roman استفاده شود که اندازه آن همواره (به غير از عنوان و چکيده) يک واحد کمتر از اندازه قلم فارسی در هر موقعيت مورد استفاده، خواهد بود.
- فاصله سطرها در عنوان، چکيده و متن مقاله معمولی (Single) است.
 
نکات مهم:
- مقاله ارسالي در هيچ نشريه و همايش چاپ يا ارائه نشده باشد.
- مقالات ارسالي در فضاي اينترنت منتشر نشده باشند.
- حجم مقالات، از 25 صفحة حروفچيني‌شده (7500 کلمه) تجاوز نكند.
- نشانی کامل نويسندگان شامل شماره تماس، نشاني پستي و پست الکترونيک، رتبه و دانشگاه محل خدمت، حتماً در زيرنويس صفحه اول نوشته شود. 


هريك از موارد زير به تنهايي مي‌تواند موجب رد مقاله گردد:
 
  • عدم ارتباط موضوع يا محتواي مقاله، با محورهاي مسابقه؛ 
  • عدم رعايت ساختار مقالات علمي؛ 
  • مقاله متعلق به ديگري باشد؛ 
  • مقاله برگرفته از اينترنت و بدون تغييرات اساسي باشد؛
  • مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استناد باشد.
شايان ذكر است كه مقالات مغاير با شيوه‌نامه فوق پذيرفته نخواهند شد.
 
نحوة ارسال مقالات
مقالات ارسالي بايستي بر اساس شيوه‌نامه فوق نگارش و در محیط word تایپ شود و به يكي از دو صورت زير به دبيرخانه همايش ارسال گردد:
 
الف: ارسالاز طریق فرم ارسال مقاله در این پورتال در بخش کابران ( لینک به صفحه ارسال مقاله )
 
 
مهلت ارسال مقالات: 1396/11/30
برگزاری همایش: فروردین 1397؛ همزمان با مسابقات بین المللی قرآن کریم
 
نشانی دبيرخانه دائمی:
تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امور خیریه، مرکز امور قرآنی، دبیرخانه همایش بین المللی پژوهش های قرآنی. 
آدرس سايت: WWW.IQRO.IR
 
نشانی دبيرخانه علمی:
قم، بلوار 15 خرداد، جنب آستان مقدس امامزاده احمد (ع)، خیابان شهید میثمی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، معاونت پژوهشی، دبيرخانه علمی همایش بین المللی پژوهش‌هاي قرآني. تلفن: 37604070 ـ 025  فکس: 37604056