صفحه اصلی > اعضای کمیته های همایش
.: اعضای کمیته های همایش

بسم الله  الرحمن الرحيم
اعضای کمیته های یازدهمین همايش بین المللی پژوهش‌های قرآنیدبیر همایش:                                 آقای دکتر رضا امانی
مسئول دبیرخانه همایش:               آقای مجتبی قاسمیکمیته علمی:                                                   جناب آقای دکتر علی اصغر شعاعی
       کارگروه داوری و ارزیابی:                                 حجت الاسلام و المسلمین دکتر رحمان عشریه
       کارگروه نشست های تخصصی:                        حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عبدالله اصفهانی
       مسئول بخش علمی دبیرخانه همایش               جناب آقای رحیم حاصلی کمیته امور بین الملل:                                       حجت الاسلام و المسلمین علیرضا شاهین 
     
کارگروه عربی زبان:                                         جناب آقای دکتر احمد امیدوار
   
  کارگروه انگلیسی زبان:                                    حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد اسماعیلی                            

        


کمیته اجرایی :                                                جناب آقای حمید رضا ابراهیمی
      کارگروه پشتیبانی:                                         جناب آقای حسین فیضی
      کارگروه مالی:                                              جناب آقای مهدی مهتابی
      کارگروه مدعوین:                                           جناب آقای روح الله متقی نیک
      کارگروه استقبال و تشریفات:                            جناب آقای محمد مهدی سائلی  
                                        کمیته ارتباطات:                                               حجت الاسلام والمسلمین مرتضی رضوانی زاده
       کارگروه اطلاع رسانی و تبلیغات:                       جناب آقای محسن شفیعی لو
       عضو کارگروه اطلاع رسانی و تبلیغات                 جناب آقای امیدوارپناه
کمیته حراست:                                             جناب آقای علیرضا صالحی